U bent bezoeker :
VROLIJK PASEN
Beste buren en sympathisanten van de Bilkhage en Aanpalende,
Na een dubbel vol huis in ons wijkhuis met de nieuwjaarsreceptie en de BIN-vergadering staat een derde drukke opkomst op het programma: ons alom gewaardeerd paasontbijt. Op 21 april wordt het weer een hele organisatie om alle deelnemende wijkbewoners vlot te bedienen, maar de routine wordt als leermeester ingeschakeld en dus kunnen we iedereen niet alleen van harte welkom heten maar ook een plaatsje garanderen, met dank aan de vele helpende handen, al dan niet van onze bestuursleden. Het is hartverwarmend dat ook andere ontbijters spontaan een handje toesteken!
Wat de BIN betreft, na een nieuw samenzitten met de commissaris Luc Detollenaere zouden we een laatste oproep doen om dan toch een betalend BIN in overweging te nemen. De nodige info hieromtrent vinden jullie verder in het wijkblaadje. In elk geval blijft de grondregel dat bij verdachte bewegingen of voertuigen in de wijk het nr 101 kan gebeld worden. Via dat nr worden patrouillevoertuigen ter controle uitgestuurd die de nodige vaststellingen doen: horen, zien en vooral melden is dus de boodschap. Het oprichten van een whatsappgroep is geen optie meer.
Het blijft altijd aangenaam om na zovele jaren een nieuw initiatief te mogen verwelkomen: buur en specialist ter zake Erik Verbanck zou een lessenreeks opstarten om buren met het ‘word’programma te leren werken. Er zijn zoveel meer mogelijkheden met geheime toetsen die het werken met de pc zoveel aangenamer en vooral ook makkelijker maken. Geïnteresseerd? De plaatsen zijn beperkt, dus beter vandaag intekenen dan morgen! Met alvast een dikke merci aan Erik!
Het werken met pc, het digitaliseren van… het is een trend waar we niet meer naast kunnen kijken. Ook ons OC is er aan toe en we staan nog in de kinderschoenen, maar met de hulp van grotere schoenmaten, zijnde een ruggensteuntje van OC Nieuwenhove moet het wel lukken, met Willy De Gloire aan het pc-stuur. Een absoluut dank-je-wel naar onze vorige schatbewaarder Marie-Claire Peers,  nu centrumbewoner, is hier meer dan ooit op zijn plaats. Ook bestuurslid Gilbert Billiet is door verhuis ontslagnemend. Zijn inbreng in ons wijkgebeuren was al even indrukwekkend als dat van MClaire. We blijven hen ongelooflijk dankbaar, net als alle andere oud-bestuursleden die we wellicht vergeten, waarvoor excuus. We moeten de lege plaatsen wel invullen, vandaar een warme oproep: zin om als jongere, al dan niet nieuwe wijkbewoner iets op poten te zetten? Zin om als jonggepensioneerde wat tijd te steken in een aangename wijkwerking: de deuren van het soba staan ‘rekkewijd’ open! Van harte welkom!!!!
Verdere lenteactiviteiten wachten op een mooie respons. De organisatoren zijn er jullie alvast dankbaar voor, te beginnen op de hoogdag van Pasen.
Namens het wijkcomité,
Tony Van den Hende, voorzitter.