Henk Deleu De leerlingen van de Sint-Petrusschool zijn blij want de school krijgt een derde graad, waardoor ze nog ietsje langer bij elkaar kunnen blijven.
De vrije basisschool Sint-Petrus in de Roger Vansteenbruggestraat start volgend schooljaar in september met een vijfde leerjaar. Vanaf september 2019 komt daar ook een zesde leerjaar bij.
De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie (DPCC) van het katholiek onderwijs zet het licht op groen. “We lopen nu wel eens inschrijvingen mis omdat kinderen na het vierde leerjaar nog een andere school moeten opzoeken voor de laatste twee jaar, dat is straks dus voorbij”, zegt directrice Véronique Amez. Sint-Petrus heeft 178 leerlingen. De school maakt momenteel werk van een nieuwe kleuterafdeling. Twee kleuterklassen en een gemeenschappelijke ruimte zijn al af, terwijl dit jaar de bouw van nog eens twee kleuterklassen aangevat wordt. En in 2020 wordt ook werk gemaakt van een nieuw sanitair blok en een nieuwe fietsenstalling. “De verhuis van de kleuterklassen had als gevolg dat er lokalen konden ingericht worden voor andere zaken, zo begonnen we er ook aan te denken om een derde graad op te richten”, vervolgt Veronique Amez. “Maar er is meer. We verwachten de komende jaren een instroom van jonge gezinnen in de buurt, zoals in De Bilkhage en Het Veen. We anticiperen daar nu al op.” (LPS)
Bierliefhebber Geroen Vansteenbrugge heeft de Cultuurprijs Waregem gewonnen naar aanleiding van het Feest van de Cultuurraad op 3 maart. Voorbije weekend werd hij uitgenodigd in het stadhuis, waar hij zijn oorkonde mocht ontvangen. Vansteenbrugge is de bezieler en secretaris van culturele bierproefvereniging De Waregemse Bierfanaten vzw en coauteur van het boek ‘Bier en Chocolade’.