Het Overlegcomité met alle regeringen van ons land heeft op

 

17 september de coronamaatregelen besproken.

 

Hieronder kunt u een overzicht vinden van wat er beslist is.

 

In de winkels en in horecazaken wordt de mondmaskerplicht afgeschaft vanaf 1 oktober. Ook het personeel moet geen masker meer dragen. De werkvloer is niet weerhouden in de lijst van plaatsen waar nog altijd mondmaskerplicht geldt. Dat betekent dat werknemers niet langer verplicht een mondmasker moeten dragen, maar werkgevers kunnen zo’n verplichting wel nog altijd opleggen naargelang de risicosituatie. Zo is het niet denkbeeldig dat werknemers in kantoorliften toch een masker moeten dragen.

De regio’s kunnen zelf beslissen of ze strenger zullen optreden dan deze “federale sokkel” die geldt voor het hele land. Zo zal Brussel deze versoepelingen niet toepassen, Vlaanderen wél, al beslissen ook zij pas begin volgende week over de concrete invulling van bepaalde maatregelen. Wallonië zal ook later beslissen. Het mondmasker is sowieso een recht, dus iedereen mag het dragen, ook waar het niet moet.

De mondmaskers zullen in Vlaanderen binnenkort enkel nog verplicht zijn voor iedereen boven 12 jaar in de binnenruimtes van het openbaar vervoer (en van het station en de luchthaven), in zorginstellingen en bij alle medische en niet-medische contactberoepen - dus zowel bij de dokter als bij de kapper

Wie naar evenementen met minder dan 500 bezoekers binnen gaat, moet geen mondmasker dragen, noch een coronapas laten zien, noch 1,5 meter afstand houden. Bij evenementen met meer dan 500 binnen en 750 buiten zijn het mondmasker en social distancing wél nog altijd verplicht, als er geen Covid Safe Ticket (CST) kan worden voorgelegd. Het CST is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat.

Discotheken mogen vanaf vrijdag 1 oktober weer open gaan als ze met het Covid Safe Ticket werken. Dat betekent dat bezoekers moeten kunnen bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn, recent negatief getest zijn of hersteld zijn van Covid-19. Wel komen er verscherpte protocollen voor de luchtkwaliteit en ventilatie.

De inreiscontroles werden de afgelopen weken verscherpt en opgedreven. Alle terugkerende of aankomende reizigers worden gecontroleerd op het invullen van het Passenger Locator Form (PLF). De deelstaten en lokale besturen hebben het toezicht op testing, tracing, quarantaine en isolatie voor terugkerende reizigers opgedreven.

Brussel behoudt ook telewerk als de norm en voert een uitgebreider gebruik van het Covid Safe Ticket in.

Dat er een verplichte vaccinatie in de zorg op komst is, kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) al aan na het vorige Overlegcomité. De Croo liet toen weten dat hij de ministers van Gezondheid gevraagd heeft de voorwaarden te laten onderzoeken die verplichte vaccinatie voor het hele zorgpersoneel mogelijk moeten maken. VTM NIEUWS meldt dat het principe vanmiddag herbevestigd is. Het is nu een kwestie van het juridisch uit te werken.

 

 

lijn10

 

 

 

Dit verandert er allemaal op 1 september: geen beperkende coronamaatregelen meer in private ruimte

 

Coronamaatregelen

Heel wat beperkingen die gelden wegens de coronapandemie, vallen weg op 1 september.Terwijl er nu maximaal acht mensen binnen mogen samenkomen in een woning, zullen er geen beperkingen meer gelden in de private ruimte.

Ook vervallen de meeste maatregelen voor de horeca. Nu mag een gezelschap uit maximaal acht personen bestaan en mogen cafés en restaurants maar open zijn tussen 5 uur ‘s ochtends en 1 uur ‘s nachts, maar die regels zullen, net als de verplichte afstand tussen de tafelgezelschappen en het verbod op rechtstaan en bediening aan de bar, vervallen. Alleen de mondmaskerplicht blijft gelden bij verplaatsingen binnen een horecazaak.

Op activiteiten georganiseerd door verenigingen en clubs zijn vanaf september eveneens geen beperkingen meer van kracht, net als op privéfeesten, waarbij ook weer gedanst mag worden. Ook voor erediensten is er geen maximale capaciteit meer, al blijft de mondmaskerplicht behouden.

Voor kleinere evenementen zullen geen coronamaatregelen meer gelden, tenzij gemeentebesturen daar anders over beslissen: aanwezigen moeten dus niet automatisch meer mondmaskers dragen of afstand houden. Voor evenementen vanaf 200 aanwezigen binnen en 400 buiten gelden de maatregelen in principe wel nog, al kunnen zij voortaan altijd gebruikmaken van het Covid Safe Ticket, waardoor de beperkingen eveneens vervallen.

Het Covid Safe Ticket is een bewijs dat aangeeft dat iemand volledig gevaccineerd is, negatief getest heeft of recent hersteld is van Covid-19. Midden augustus werd het eerst ingevoerd voor evenementen in de openlucht met meer dan 1.500 bezoekers.

 

Mondmaskerplicht

 

Leerlingen in het 5e en 6e leerjaar lager onderwijs moeten bij de start van het schooljaar in september geen mondmasker meer dragen. Voor het secundair geldt dat er opnieuw les mag worden gegeven en gevolgd zonder mondmasker wanneer wordt stilgezeten.

Voor alle activiteiten in het secundair onderwijs buiten de klasvloer gelden veelal de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden. Er geldt dus bijvoorbeeld wel een mondmaskerplicht op de speelplaats indien geen afstand kan worden gerespecteerd. Voorts moeten leerlingen geen mondmasker dragen tijdens sportactiviteiten.

Op plekken waar de coronacijfers, in negatieve zin, sterk afwijken van de Vlaamse gemiddelden, komen er extra maatregelen. Zo blijven in het Brussels gewest de maatregelen gehandhaafd zoals deze van toepassing waren op het einde van het afgelopen schooljaar en dat tot minstens eind september. Ook op andere plaatsen waar de cijfers sterk afwijken, kan opnieuw de mondmaskerplicht worden ingevoerd en kunnen klasgroepen preventief worden getest of in quaraintaine geplaatst. Zo liet de gemeente Vilvoorde al weten dat de mondmaskerplicht in secundaire scholen behouden blijft wegens de hoge besmettingscijfers en de lage vaccinatiegraad bij de Vilvoordse jongeren.

Tot slot vervalt de mondmaskerplicht ook in publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen.

 

Nieuw Overlegcomité over coronamaatregelen op 17 september

 

 

 

 

 

lines3