ezgifcom gif maker

  

Tony

 

 

Beste buren en sympathisanten van de Bilkhage en Aanpalende,

 

‘… Het leven is te kostbaar om te worden bepaald door de uitdagingen ervan: het moet

gevierd worden vanwege zijn schoonheid en de liefde die we delen. Laat mijn herinnering

er een zijn dat zelfs als er pijn is, er vreugde is, en zelfs in de diepten van wanhoop, er

hoop is…’

 

Uit deze afscheidswoorden van zoon Bruno haal ik 3 woorden die in deze kersteditie van

de Bilkhagemare heel goed passen: hoop, liefde en vreugde.

Vooral dat laatste is wat onze wijkwerking als belangrijkste doel vooropstelt: mensen uit

onze mooie wijk, welke straatnaam er ook op het bordje staat, een aangename

wijkwerking en een al even aangenaam programma aan te bieden, het brengt buren

bijeen voor een gezellige babbel, een troostend of bemoedigend woord, een

‘samen’leving in de meest zinvolle betekenis van het woord.

 

In de Bilkhagemare - knap werk van secretaris Dirk - wordt het komende programma

aangekondigd, met evenveel enthousiasme als de reeds voorbije activiteiten, de

gezellige fietstocht in september en een druk bijgewoonde halloweenwandeling in

oktober.

 

Het is en blijft een uitdaging voor ons wijkcomité maar de dankbaarheid vanwege de

deelnemers, van jullie allemaal dus, is de reden om onze wijk in Waregem een stempel

van buurtschap en samenhorigheid te blijven geven.

Het stadsbestuur ondersteunt dit door o.m. een aangename nieuwjaarsreceptie aan te

bieden, waarvoor oprechte dank en onze bestuursleden staan altijd klaar met een

glimlach op de serveerschotel! Ook voor hen een luid applaus!

We kijken uit naar een mooie respons op onze komende activiteiten, jullie aanwezigheid

is en blijft de lijm die onze wijkwerking zo (h)echt maakt.

 

Kerst 2023: tijd van ‘Vrede op aarde aan alle mensen die van goeden wille zijn’.

Vandaag de dag zo moeilijk…

 

Nieuwjaar 2024: een goede gezondheid, het weze aan elk van jullie toebedeeld…Hoop,

Liefde, Vreugde…

 

VROLIJK KERSTFEEST en GELUKKIG NIEUWJAAR, namens het ganse wijkcomité,

Tony Van den Hende, voorzitter.